Ako nám školský systém zabíja talenty a kreativitu

Dnes existujú aj moderné školy, ktoré kráčajú s dobou, učia hrou a rozvíjajú jedinečnosť dieťaťa. Do takej chodia aj naše deti. Veľká vďaka patrí moderným pedagógom a riaditeľom, ktorí majú odvahu a silu meniť školský systém na Slovensku. Dieťa sa prirodzene hrá s...

Talenty v praxi – ako mi pomohli k sebapoznaniu a progresu

Pre lepšie pochopenie talentov urobím ukážku na vlastnom príklade. Pozor, opis mojich top 5 talentov je ovplyvnený kombináciou ostatných talentov! To znamená, že iný človek bude ten istý talent vnímať a používať inak ako ja, aj keď ho bude mať v top 5 ako...