Pre lepšie pochopenie talentov urobím ukážku na vlastnom príklade. Pozor, opis mojich top 5 talentov je ovplyvnený kombináciou ostatných talentov! To znamená, že iný človek bude ten istý talent vnímať a používať inak ako ja, aj keď ho bude mať v top 5 ako ja. Zároveň sme ovplyvnení hodnotami, ktoré vyznávame a tie sa nám v živote na rozdiel od talentov menia.

Mojich top 5 talentov je:

1. Connectedness® (Prepájajúci) patrí do vzťahovej oblasti. Znamená to, že prijímam rôzne filozofie života a rešpektujem ich. Všetky veci navzájom súvisia, náhody neexistujú, každá udalosť má svoj dôvod a zmysel. Aj keď sme všetci jedineční, tvoríme jedno, sme vzájomne prepojení, sme súčasťou niečoho väčšieho, zdieľame jednu planétu a život na nej. Preto ak ublížim druhému, sebe som ublížil. Ak zneužijem druhého, seba som zneužil. Náš život má hlbší zmysel ako ho v našej kultúre vnímame a každý človek má svoje životné poslanie, i keď väčšina ľudí sa nad ním ani nezamýšľa. Je to silne intuitívny talent, avšak intuíciu je treba trénovať, pretože naša výchova, školstvo a zamestnávatelia intuíciu silne potláčajú. Vďaka intuícii vidím mnohé veci, ktoré iní nevidia. Niektorí potrebujú tabuľky, štatistiky, fakty a dôkazy, aby uverili tomu, o čom som už dávno hovoril. Dokážem spájať navonok nespojiteľné. Vďaka spoznaniu tohto talentu som opatrnejší v tom, komu, čo a ako hovorím. Kým mňa inakosť druhého inšpiruje, pre iného inakosť znamená niečo zlé až potrebné „opraviť“ na svoj obraz. Uvedomil som si, že mnoho ľudí je presvedčených, že človek musí voliť medzi bohatstvom a šťastím, kariérou a rodinou, úspechom a spokojným životom. Ukazujem im cestu, ako to spojiť a mať všetko súčasne. Pre mňa je to prirodzené. Vďaka rozvoju tohto talentu búram limity a obmedzenia, ktorými nás výchova, školstvo, kultúra či zamestnávatelia „naprogramovali“.

2. Relator® (Budujúci vzťahy) patrí opäť do vzťahovej oblasti. Budovať naozaj hlboké vzťahy s ľuďmi mi je prirodzené. Vedieť o sebe navzájom veľa prináša aj určité riziká, ale som ich ochotný podstúpiť, pretože čím viac o sebe vieme, tým vyššiu úprimnosť a dôveru medzi sebou máme. Práca na čomkoľvek s blízkymi je pre mňa zmysluplnejšia ako úžasná práca s ľuďmi, ktorých poriadne nepoznám. Ľudia s týmto talentom kúpia radšej otrasný a drahý produkt či službu od priateľa než špičkový od cudzieho a žiadny argument ich nepresvedčí. Našťastie mňa sa to netýka, pretože moja najsilnejšia oblasť talentov je strategická a tá to dostatočne vyvažuje. Uvedomenie tohto talentu mi pomohlo pochopiť, že ak niekto má tento talent slabý, nestojí o hĺbku vzťahu a preto to nemôžem siliť. Takýto vzťah nechám iba na pracovnej úrovni a je to v poriadku. Tiež som si uvedomil, že som nedokázal efektívne delegovať prácu, pretože som príliš hľadel na vzťah a či delegovaná práca bude druhého dostatočne baviť. Tiež som príliš uprednostnil vzťah pred pracovnými výsledkami, čo však musí byť v rovnováhe. Dávnejšie som nevedel povedať NIE, aby to nášmu vzťahu neublížilo. Dnes jednoducho odôvodnením svoje nie. Pochopil som, prečo sa ma ľudia pýtajú aj na rady z oblastí, v ktorých nie som úplne doma. Je to vďaka dôvere a zároveň talentu Connectedness®, vďaka ktorému vidím princípy i keď nie detaily danej oblasti.

3. Individualization® (Majúci osobný prístup) do tretice vzťahová oblasť 🙂 Každý človek je individuálny, má iný štýl, motiváciu, hodnoty i talenty. Preto mi je prirodzené riešiť práve rozvoj talentov ľudí. Viem akúkoľvek tému podať jednotlivcovi alebo konkrétnej skupine takou formou, aby to bolo zábavné a zrozumiteľné. Viem rozpoznať, kto je v čom naozaj výnimočný a najlepší. Práve v tom tkvie tajomstvo budovania skvelých tímov, nie v štruktúrach alebo procesoch. Kým niekoho rozdiely ľudí odstrašia, ja vidím príležitosť ako rôzni ľudia vzájomnou spoluprácou dokážu oveľa viac. Zároveň podporím, aby sa ľudia vzájomne pochopili, pretože napr. klasický šéf nechápe ako programátor nevie jednať so zákazníkom a naopak programátor nechápe, ako toho neschopáka, čo nevie ani programovať mohli dať do vedenia. Dokážem vycítiť meniace sa nálady alebo myšlienkove vzorce jednotlivca, ktoré majú vplyv na všetko. Ide opäť o intuitívne veci a človek mi musí dôverovať. Ak by chcel niekto dôkaz, mne to príde ako žiadať vedecký dôkaz od manželky, že ma miluje. Ale kto so mnou spolupracuje už dlhodobo, veľakrát videl, ako sa po mesiacoch či rokoch moja intuícia potvrdila. Uvedomil som si, že môj individuálny prístup môže inému pripadať ako nespravodlivý voči druhým, čo musím adekvátne vysvetliť do detailu.

4. Ideation® (Vymýšľajúci) je strategický talent. Som fascinovaný myšlienkami a nápadmi. Tie prinášajú nové výzvy. Niekedy spájajú zdanlivo nesúrodé veci. Nápad je koncept vedúci k cieľu. Niekedy vysvetľuje, prečo sú veci také, aké sú. Rád sledujem veci z rôznych uhlov pohľadu ako je ten štandardný. Moja kreativita vychádza hlavne z tohto talentu. Zmena je život, stereotyp ma zabíja a preto som mal a mám problém s rovnako sa opakujúcimi činnosťami. Uvedomil som si, že vzhľadom na moju priemernú realizačnú a vplyvnú oblasť talentov ostávali mnohé dobré nápady nezrealizované. Poznanie a rozvoj tohto talentu mi pomáha hľadať spôsoby ako nápady realizovať. Keďže myšlienky a nápady mi bežia neustále, našiel som aktivity a meditácie, pri ktorých si môže mozog oddýchnuť. Je to náročnejšie ako dopriať relax telu či duši.

5. Strategic® (Strategický) je tiež strategický talent. Pri zmene situácie ľahko nájdem alternatívne cesty a vyberiem tú správnu. Niekedy vidím riešenie skôr, než druhí si uvedomia, že nastal problém. Pozitívne tak uistím hlavne tých, ktorých zmena vykoľají z rytmu. Vidím obraz ako celok, z nadhľadu. Avšak nie každý to tak má. Mnohí ľudia vidia iba aktuálnu časť obrazu a preto dochádzalo k nepochopeniu. Dnes, vedomí tohto faktu, objasňujem celý obraz, aby si dotyčný uvedomil, že pri pohľade na jeho časť má pravdu, ale pri globálnom nadhľade už nie. Toto poznanie mi dáva istotu. Viem robiť štruktúrované prezentácie, v ktorej poslucháč nestratí niť. Ľahko hľadám slová, ktorými vyjadrím svoje nápady na konkrétne témy. Rád zjednodušujem a zlepšujem veci. Som inovatívny a vynaliezavý. Už na základnej škole som vymýšľal technické riešenia, ktoré učitelia zavrhli ako nemožné a ja som ich zrealizoval. Najnáročnejšia ľudská činnosť je myslenie. U ľudí s týmto talentom to neplatí 🙂 Aj keď navonok nič nerobím, hlava naplno pracuje a tvorí zaujímavé stratégie. Je to produktívnejšie strávený čas ako samotná práca.

Moja strategická oblasť talentov má mocnosť 7,5 z 10 a vzťahová oblasť 7,2 z 10, čo je vyššia polovica nadpriemeru. Oblasť vplyvu aj realizácie mám 4,4 z 10, čo je nižšia polovica priemeru. Preto tieto oblasti dopĺňajú spolupracovníci, ktorí dominujú práve v týchto oblastiach.

Poznanie talentov pomáha nielen spoznať a zdokonaľovať seba samého, ale aj vnímať talenty druhých ľudí. Prirodzenou vlastnosťou človeka totiž je domnienka, že aj druhý to má tak ako ja. Že keď mne záleží na vzťahu, musí aj druhému. Že keď ja tomu rozumiem, aj druhý tomu musí rozumieť. A práve z toho vychádzajú veľké nedorozumenia a konflikty. Čím lepšie poznáme samých seba, tým viac si uvedomujeme ako sme rozdielni. A potom už nebudeme od vplyvného šéfa čakať, že dotiahne prácu do konca, od realizátora, že bude budovať vzťahy na pracovisku, ani od vlastného strategického dieťaťa, že sa naspamäť naučí dejepis. Zároveň začneme druhých podporovať v tom, v čom sú výnimoční a nebudeme poukazovať na ich chyby.

Novinky emailom

Zaujali Ťa tieto informácie? Zapíš sa do Newslettra!

Bol si úspešne prihlásený!